Aydos Bilgisayar Elektrik Elektronik Tekstil Turizm Ticaret Ltd. Şti.

 • Adres:

  Sümer Mahallesi 6. Sokak No:21 B/C Zeytinburnu /İSTANBUL

  E-Mail : info@vartamarmara.com  vartamarmara@hotmail.com

 • Telefon:

  Tel:+90  212 582 62 86

  Tel:+90 212 582 62 85

  Fax:+90 212 558 58 48

 • GSM

  +90 (539) 483 34 21